Responsible
Business Hub
sERBIA

Šta je RBH?

Kako bi poboljšali sposobnost dobavljača sa sedištem u Srbiji da se prilagode i pridržavaju ovih novih propisa i zahteva, Privredna komora Srbije u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) pokrenula je prvi servisni centar (Responsible Business Hub- RBH).

Trenutna dešavanja

Da li biste želeli da saznate više o političkim i pravnim dešavanjima u vezi sa dužnom pažnjom o ljudskim pravima? Da li tražite informacije o nemačkom zakonu o dužnoj analizi lanca snabdevanja?

Individualni kursevi i obuke

Da li biste želeli da obezbedite obuku za zaposlene, dobavljače ili poslovne partnere o dubinskoj pažnji o ljudskim pravima? Tražite li sparing partnera za vaše trening aktivnosti? Nudimo besplatne treninge ili vam pomažemo da razvijete sopstvene koncepte obuke.

Tipovi naših događaja

Da li biste želeli da razmenite mišljenja o korporativnoj odgovornosti sa predstavnicima drugih kompanija, politike i civilnog društva? Da li želite da budete u toku sa relevantnim političkim dešavanjima, kao io dobrim praksama? Naši formati događaja nude odlične mogućnosti za povezivanje sa različitim zainteresovanim stranama.

Podrška kompanijama u procesu implementacije
novih zakona o korporativnoj održivosti – Due Diligence

Preuzmi brošuru

Preuzmi brošuru

Preuzmi brošuru

Preuzmi brošuru

Responsible Business Hub prezentacija

Naši partneri i osnivači