Individualni kursevi i obuke

Da li biste želeli da svojim zaposlenima ili dobavljačima pružite obuku o dužnoj pažnji u vezi sa ljudskim pravima? Ili tražite sparing partnera dok postavljate sopstvene programe treninga? Došli ste na pravo mesto!

Služba za pomoć o poslovanju i ljudskim pravima nudi kompanijama besplatan i prilagođen paket obuke koji pomaže da se aktivno uspostave procesi dužne pažnje o ljudskim pravima u osnovnim poslovnim procesima. Naša ponuda obuke uključuje:

Podrška u kreiranju sopstvenih materijala za obuku

Da li ste pripremili početni koncept ili materijale za obuku i trebate povratne informacije od stručnjaka? Podržavamo vas u kreiranju sopstvenih materijala za obuku za zaposlene ili dobavljače o ljudskim pravima.

Individualne radionice i obuke

Saznajte više o metodama i alatima za sprovođenje procesa dubinske analize ljudskih prava u interaktivnim i praktičnim treninzima za relevantne ciljne grupe u vašoj kompaniji. Pored uvodnih formata, nudimo detaljne module prilagođene specifičnim ciljnim grupama (npr. nabavka, usklađenost) ili temama (npr. analiza rizika, upravljanje žalbama).