Tipovi naših događaja

Da li biste želeli da razmenite mišljenja o korporativnoj odgovornosti sa predstavnicima drugih kompanija, politike i civilnog društva? Da li želite da budete u toku sa relevantnim političkim dešavanjima, kao io dobrim praksama? Naši formati događaja nude odlične mogućnosti za povezivanje sa različitim zainteresovanim stranama.

Radionica izvoznika na ista tržišta

Radionica pruža okruženje za poverljivu razmenu u formatu male grupe sa oko 15 predstavnika drugih kompanija. Zagarantovana je višestruka i neformalna razmena o korporativnim iskustvima u sprovođenju procesa dužne pažnje. Ovaj format događaja nudi mogućnost umrežavanja sa različitim kompanijama i učenja jedni od drugih.

OKRUGLI STO:
Poslovanje i ljudska prava – razmena između preduzeća i nevladinih organizacija

Okrugli sto okuplja kompanije i zainteresovane strane iz civilnog društva kako bi istražili efikasnu saradnju i partnerstva širom lanca vrednosti. Uspešno partnerstvo između nevladinih organizacija i kompanija omogućava transparentnost u pogledu rizika po ljudska prava duž lanca vrednosti. Učite iz iskustava i razmenjujte ideje sa predstavnicima civilnog društva i privatnog sektora.

Teme o kojima se do sada razgovaralo uključuju partnerstva između nevladinih organizacija i preduzeća za uspešnu implementaciju nemačkog NAP-a, jačanje dubinske pažnje u oblasti ljudskih prava u automobilskoj i prehrambenoj industriji i eliminaciju dečijeg rada.