Smernice za izradu kodeksa ponašanja

Kodeks ponašanja je vitalna prednost svake kompanije, koji nudi smernice zaposlenima kako da svoje ponašanje prilagode radnom okruženju u skladu sa moralnim i profesionalnim normama i opšte prihvaćenim vrednostima. U isto vreme sa uspostavljenim kodeksom ponašanja, kompanija ima okvir za informisanje o etičkom donošenju odluka za svaku zainteresovanu stranu.

Pripremili smo Smernice za izradu kodeksa ponašanja kao i primer Kodeksa koji može da Vam posluži da na jednostavan način pripremite Kodeks ponašanja svoje kompanije.

Privredna komora Srbije, kao pouzdan partner privrede, nastoji da gradi svoju poslovnu kulturu na poštovanju vrednosti i principa koji integrišu stručnost i profesionalnost sa moralnošću i etikom. Koje principe smo postavili možete videti u našem Kodeksu ponašanja.