Prezentacija Responsible Business Hub-a | Subotica

Subotica | 31. maj 2023. | 10 h | PKS-RPK Subotica | Narodnog fronta 10

Tim Privredne komore Srbije iz novog servisnog centra Responsible Business Hub (RBH) I RPK Subotica  u saradnji sa RPK Kikinda i RPK  Sombor, 31. maja u prostorijama RPK Subotica, održao je prezentaciju na temu novog nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja kao i pregled aktivnosti novog servisnog centra.

Pored tima PKS-a, prezentaciju je održaoi  konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa inostranim i domaćim kompanijama na polju procene rizika poslovanja i njihovog uticaja na zaštitu ljudskih prava I ekologije, kao i na unapredjenju ovih procesa sa kompanijama, gospodin Uroš Samardžija.

Tokom prezentacije privrednicima su data pojašnjenja vezana za obaveze koje donosi novi nemački Zakon o Due Diligenc-u u lancima snabdevanja, kao I na koji način kompanije mogu da se pripreme za eventualne zahteve koji mogu doći od strane nemalkih partnera po osnovi ovoh Zakona.