Prezentacija Responsible Business Hub-a | Niš

Niš | 18. Maj 2023. god | 10 h | PKS-RPK Niš | Dobrička 2

U cilju dodatnog osposobljavanja domaćih dobavljača, kao i njihovom prilagođavanju novim propisima i zahtevima, tim Privredne komore Srbije iz novog servisnog centra Responsible Business Hub (RBH)  održao je prezentaciju na temu novog nemačkog Zakona o due dilidžesu u lancima snabdevanja kao i pregled aktivnosti novog servisnog centra.

Pored tima PKS-a, prezentaciju je održaoi  konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa inostranim i domaćim kompanijama na polju procene rizika poslovanja i njihovog uticaja na zaštitu ljudskih prava i ekologije, kao i na unapredjenju ovih procesa sa kompanijama, gospodin Uroš Samardžija.

Prisutni privrednici su imali priliku da se upoznaju sa svim uslugama koje ovaj novi servisni centar pruža i da spremno dočekaju nove održive satandarde iz Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, poboljšaju konkuretnost, održivost i kapacitet na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.