Konferencija “Human rights Due Diligence: Taking action against human trafficking and labour exploitation in supply chains”

Skoplje | 11. Maj 2023.

U okviru regionalne konferencije za jugoistočnu Evropu održane u Skoplju u maju ove godine, u vezi predlaganja akcija protiv trgovine ljudima i eksploatacije radne snage u lancima snabdevanja, predstavili smo Responsible Business Hub i aktivnosti Privredne komore Srbije.

Na konferenciji koja je organizovana od strane OEBS-a, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Skoplju i Nacionalnoj komisiji za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, zaključeno je da je OEBS spreman da podrži zemlje JIE dok razvijaju i sprovode sopstvene strategije za zaštitu ljudskih prava, nadgledaju praksu dobavljača, štite radnička prava i osiguravaju da vladini procesi ostanu pošteni i transparentni. Naglašeno je da je ovo moguće postići samo razvojem i usvajanjem posebnih zakona i politika o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja i javnim nabavkama, kao i podsticanjem stalne saradnje između različitih zainteresovanih strana, uključujući organe za borbu protiv trgovine ljudima, inspektore rada, organe za sprovođenje zakona, preduzeća i nevladine organizacije.