Beograd Auto-claster

Beograd | 04. april 2023.

U toku meseca aprila organizovana je obuka i prezentovanje kompanije MHP (Porsche Consulting Company) u okviru skupštine Automobilskog klastera Srbije – AC Serbia. Tom prilikom Privredna komora Srbije  predstavila je svoj novi servisni centar - Responsible Bussiness Hub.

Događaj je organizovan uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju- GIZ.

Kompanija MHP je tokom svog predstavljanja prenela nove i glavne trendove iz automobilske indusrije  u vezi digitalizacije, zelenih tehnologija, održivosti, smanjenja CO2, ali i ukazala na konkretna rešenja sa kojima su se susretali u praksi.

Responsible Business Hub je prisutnim kompanijama iz automobilske industrije predstavio šta je to što donosi novi nemački Zakon o dužnoj pažnju u lancima snabdevanja, kako on utiče na njih i njihove poslovne aktivnosti,  i na koji način mogu da se pripreme  za nove zahteve koje pred njih stavljaju nemački kupci.