Poseta Nelt-u

U okviru organizacije Poslovnog okruglog stola na temu „Društvena i ekološka održivost u lancima snabdevanja“ koji su priprmeili Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), zajedno sa  Nemačkim Helpdesk-om za poslovanje i ljudska prava , a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je 21. marta u Beogradu , predstavnici ove tri institucije su posetili kompaniju Nelt.

Uspeh kompanije ostvaruju dobri i motivisani kadrovi. Zato Nelt ima za cilj da zaposli, razvije i zadrži ljude sa potencijalom, kao i da kreira prijatno i podsticajno radno okruženje koje će zaposlene inspirisati u svakodnevnom radu.

Aktivnosti koje kompanija sprovodi u lokalnoj zajednici okrenute su ka uspostavljanju strateških saradnji sa fakultetima, kroz upoznavanje studenata sa realnim sektorom, praktičnom primenom naučenog, kao i kroz organizovanje specijalizovanih programa za talentovane studente.