Poseta Metalcu i Uniplastu

U okviru organizacije Poslovnog okruglog stola na temu „Društvena i ekološka održivost u lancima snabdevanja“ koji su priprmeili Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), zajedno sa Nemačkim Helpdesk-om za poslovanje i ljudska prava, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je 21. marta u Beogradu, predstavnici ovih institucije su posetili kompaniju Metalac i Uniplast.

Kompanije sui male priliku da predstave svoj doprinos društveno odgovornom poslovanju, zaštiti životne sredine kao i da u dijalogu sa predstavnikom Nemačkog Help deska gosp. Malte Drewes prodiskutuju odredbe novog nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja.