Održivost i cirkularna ekonomija u praksi

Protekla čeitiri dana imali smo priliku da budemo učesnici radionica na temu "Održivost i cirkularna ekonomija u praksi" u odličnom društvu sa Matejom Dermastiom, dr Gerdom Meier zu Koeckerom i Jaapom Zandbergenom. Predavači su nam pripremili dosta sjajnih primera, dobrih objašnjenja i izazovnih diskusija.

Radionica je prvi deo  ciklusa koji Privredna komora Srbije sprovodi u okviru intervencije „Održiv pristup tržištu“ (“Sustainable Access to Market“) kao partner na SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) projektu uz podršku donatora Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske odnose (SECO). Koncept održivosti je jedan od prioriteta Komore, a kao poslovna paradigma, održivost je u fokusu, pri čemu posebnu pažnju usmeravamo na ciljeve održivog razvoja definisanih prema UN SDG, naročito u domenu No.8, No.9, No12, No.13 i No.17.