Održivo poslovanje i izvori zelenog finansiranja

11. oktobar 2023. | Privredna komora Srbije | Beograd

Finansiranje “zelenih kompanija” značajno raste poslednjih godina, što ukazuje da svest o održivom poslovanju i pronalaženju ekološki održivih rešenja više nije trend, već realna potreba i pravac u kojem se naše društvo razvija. U okviru skupa “Održivo poslovanje i izvori zelenog finansiranja” koji je održano u Privrednoj komori Srbije 11. Oktobra 2023. godine prisutni su imali priliku da saznaju koji su to trenutno dostupni programi finansiranja sa „zelenim“ (ESG) kriterijumima, kako doći do jednakih kriterijuma za ocenjivanje ESG zahteva kod finansijskih institucija, kao i koliko je važno za razvoj svake kompanije da zapošljava mlade koji su obrazovani u oblasti zaštite životne sredine.

Usvajanje i primena ESG standarda predstavlja novo poglavlje u razvoju održivog poslovanja, i ESG zahtevi su do sada bili uslov multinacionalnih kompanija za ulazak u njihove lance snabdevanja, a danas domaće kompanije uvode ove principe poslovanja i samostalno.

Obučavanje kadrova o ESG temama je ključno za uspeh u ovom procesu, stoga je ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje izuzetno važno. Zapošljavanje kadrova koji su se profilisali za zaštitu životne sredine nije uvek na listi prioriteta naših poslodavaca, ali mora biti ukoliko se krene putem zelene agende.

Kompanije koje prate i posluju po ESG principima ostvaruju bolju reputaciju, privlačnije su za investitore i na taj način privlače više kupaca, dugoročno rade na uštedi novca, a ujedno i boljim životnim uslovima za sve nas.