Obuka za pružaoce usluga
(RBH i Ernst & Young d.o.o )

30. oktobar 2023. | Beograd

Kompanije u Srbiji koje izvoze na nemačko tržište i nalaze se u lancima snabdevanja nemačkih kompanija, prema novom Zakonu o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja (LkSG) imaju određene obaveze, i stoga će im biti potrebna dodatna pomoć i podrška kako bi ispunili sva očekivanja i uslove svojih kupaca.

Privredna Komora Srbije se kroz aktivnosti Responsible Business Hub-a trudi da pomogne domaćim kompanijama i odgovori na pitanja koja se tiču novih regulativa i zahteva, međutim, kako bi učinak dobavljača iz Srbije bio na što boljem nivou, stručno savetovanje prepuštamo pružaocimausluga koji se bave usko specifičnim oblastima.

Ovim povodom organizovali smo Obuku za pružaoce usluga koju je Responsible Business Hub besplatno ponudio u saradnji sa konsultantskom kućom Ernst & Young d.o.o., 30. Oktobra 2023. godine u Beogradu. Obuci je predhodio otvoren poziv za sve kompanije I fizička lica koja nude konsalting iz oblasti zaštite ljudskih prava, prava i zaštite radnika, zaštite životne sredine, menadžmenta rizika, održivog poslovanja, upravljanja hemikalijama. Cilj nam je bio da okupimo pojedince I kompanije koje mogu da pomognu kompanijama da pripreme kvalitetne strategije održivog poslovanja I da osnaže svoje lance snabdevanja I pojačaju otpornost kompanija koja će im omogućiti dugoročnu održivost baziranu na vrednostima.