Obuka: “Upravljanje ugljenikom za konsultante”

19-29. septembar 2023. i 19-23. februar 2024. | Beograd

Primećujemo  da se zahtevi kako stranih kupaca, tako i EU direktiva sve više spuštaju kroz lance snabdevanja, a to znači da nisu više samo velike Srpske kompanije, koje su direktni dobavljači, u obavezi ispunjenja ovih zahteva već to postaje obaveza I za  mala I srednja preduzeća koja su u deo njihovih lokalnih lanaca snabdevanja.

Mala I srednja preduzeća nemaju finansijsku moć da angažuju velike konsultantske kuće koje mogu da im pomognu u dostizanju ispunjenja novih zahteva. Na polju konsultantske zajednice, trenutno je na tržištu Srbije jako mali, ili možemo reći skoro nepostojeći kapacitet konsultantskih usluga za nove zahteve koji su pred privredom, kao npr.merenje ugljeničnog otiska kompanija I proizvoda, CBAM izveštaji I sl.

Responsible Business Hub je prepoznao ovaj problem, I kao centar koji prvenstveno pruža podršku kompanijama izvoznicima I njihovim dobavljačima pokrenuli smo niz obuka koje mogu da pomognu rešavanju ovog problema.

U toku meseca septmebra 2023.godine I februara 2024. Godine održali smo dve obuke za konsultante iz oblasti Upravljanja ugljenikom (merenje ugljeničnog otiska kompanija I priprema karbonske strategije). Kroz ove obuke obučili smo oko 35 novih konsultanata koji su ne samo prošli obuku I uradili Studiju slučaja, već su se uključili I u Pilot projekat koji je nastavak obuke a koji podrazumeva da će pružiti besplatnu uslugu merenja ugljeničnog otiska za jednu proizvodnu kompaniju, koja se prijavila za učešće u Pilot projekatu putem Otvorenog poziva koji je RBH objavio. Ovaj Pilot projekat predstavlja vid provere stečenog znanja konsultanata, ali I značajna usluga koju RBH I PKS pruža svojim članicama, gde prijavljene kompanije dobijaju besplatno merenje ugljeničnog otiska kompanije.

Trenutno je je 20ak kompanija deo ovog projekta.

Ovo je prvi korak u stvranju RBH mreže konsultanata, a kompanije će u budućnosti moći da se obrate RBH I Privrednoj komori Srbije I da odaberu konsultanta po svom izboru koji je prošao specijalizovanu RBH obuku I koji je dokazao svoje znanje I kompetentnost.

Dokaz da je RBH Mreža konsultanata prepoznata I priznata je I to što su nam se pridužili I konsultanti koji su od ranije u ovom poslu, koji su obuke I treninge odradili kroz neke druge programe. Njihovo uključivanje u RBH Mrežu konsultanata ide kroz direktno uključivanje u Pilot projekat, tj.pružanje  besplatne usluge merenja karboskog otiska za jednu proizvodnu kompaniju.