Responsible Business Hub
Launch Event

Beograd | 24. april 2023.

Privredna komora Srbije  zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju- GIZ bili su domaćini otvaranja prvog servisnog centra u Srbiji – Responsible Business Hub Serbia. Novi servisni centar u okviru Privredne komore formiran je kao podrška svim kompanijama koje su deo nemačkih i globalnih lanaca dobavljača, kao i onim koje žele to da postanu, a sve u cilju ispunjavanja  zahteva koje pred njih donosi novi nemački Zakon o dužnjoj pažnji.

Novi nemački Zakon o dju dilidžensu (Due Diligence) u lancima snabdevanja počeo je da se primenjuje 1 . januara 2023. god., i sve kompanije koje su deo lanca snabdevanja dužne su da ispune zahteve na polju zaštite ljudskih prava , prava radnika i ekologije.  Prema procenama nova pravila utiču na oko 3.000 kompanija u Srbiji, stoga podrška kompanijama  koji pruža novi servisni centar u okviru Privredne komore Srbije je od velike je važnosti za konkurentnost naših kompanija i stavilno i održivo poslovanje.

Prisutnima se obratio gospodin Peer Krumrey, šef odeljenja za rad i socijalna pitanja Ambasade SR Nemačke u Srbiji, koji je preneo iskustva u pripremi, montoringu i primeni Zakona o dužnoj pažnji, ukazujući na važnost dijaloga za uspešnu implementaciju.  Gospođa Françoise Jacob , stalna koordinatorka UN u Srbiji istakla je značaj kvalitetnog pravnog okvira i njegove efikasne primene u pogledu ljudskih prava, prava radnika i zelene tranzicije.

Aktivnosti Responsible Business Hub-a obuhvataju  stvaranje mreže stratepkih  partnera i konsultanata, organizovanje edukacija i pružanje konsultacija koje su usmerene podizanbju svesti o ovim temama i podsticanje dijaloga između zainteresovanih strana o nemačkom Zakonu u lancima snabdevanja i Eu regulative. Ovaj Zakon je uvod u Evropsku Direktivu čije se uvođenjenočekuje uskoro, a koja je strožija i obuhvataće više propisa i zahteva od nemačkoh Zakona o dužnoj pažnji.