Konferencija Due Diligence ljudskih prava

Beograd | 22. mart 2023.

Nakon poslovnog okruglog stola organizovanog 21. marta, organizovan je i prateći događaj-  Politička konferencija koju je organizovala Organizacija za bezbednost i Saradnju u Evropi (OEBS)  zajedno sa Misijom OEBS-a u Srbiji i Astrom – Akcija protiv trgovine ljudima, 22. marta 2023.

Konferencija je imala za cilj da unapredi i proširi diskusiju o poslovanju i ljudskim pravima u Srbiji, nakon prethodne konferencije koja je održana u septembru 2021. godine.

Zaključeno je da vlade igraju fundamentalnu ulogu u ekonomskom pomaku ka održivoj ekonomiji oslobođenoj od ljudske eksploatacije. Na njima je da usvoje zakone i politike koji štite lance snabdevanja i jačaju dužnu pažnju aktera iz javnog i privatnog sektora.

Ovog drugog dana u Beogradu, razgovarali smo o načinu na koji se Srbija  bori protiv trgovine ljudima, zakonodavnim i regulatornim pristupima predstavljenim od strane predstavika SAD-a, Nemačke, Norveške i zapadnog Balkana, kao i multilateralne i lokalne inicijative.