Konferencija „Business and Human Rights in Central and Eastern Europe: Good practices and Challenges”

Ljubljana | 05. jun 2023.

U Ljubljani je 5. Juna održana konferencija u organizaciji univerziteta Nova Univerza i profesora Jurneja Lentar Černiča na temu “Poslovanje i ljudska prava u Centralnoj i Istočnoj Evropi: Dobre prakse i izazovi” u okviru koje je Privredna komora Srbije predstavila Responsible Business Hub.

Sama konferencija je bila prilika da se dublje sagleda poslovna klima Centralne i Istočne Evrope, i prikaže trenutno stanje po pitanju poštovanja ljudskih prava. Predočeni su izazovi iz ove oblasti, ali i razmenila iskustva i najbolje prakse  domaćih i međunarodnih pravnih okvira koji se odnose na korporativnu odgovornost za ljudksa prava.