Jačanje kohezije i otpornosti u Srbiji

U Srbiji je svaki peti stanovnik stariji od 65 godina, a očekivanja su da će do 2041. godine to biti svaki četvrti zbog čega je važna "srebrna ekonomija" i pitanje kako da se potencijal starijih ljudi, njihova znanja i iskustva stave u funkciju društva.

To je danas izjavio državni sekretar Ministarstva Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Ivan Bošnjak na skupu o ulozi kompanija u zaštiti i promociji ljudskih prava i socijalnoj inkluziji u Srbiji koji je to ministarstvo organizovalo uz podršku Populacionog fonda UN u Srbiji.

U fokusu skupa bile su teme o inkluziji različitih grupa stanovništva na tržište rada, posebno marginalizovanih grupa, jačanje socijalne kohezije, unapređenje ljudskih prava ranjivih grupa, prevencija i zaštita od diskriminacije.

Na skupu su govorili i Mladen Antonijević Priljeva iz Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Nada Satarić iz organizacije Amiti – snaga prijateljstva, predsednica Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji i direktorka za održivo poslovanje "Delta Holdinga" Tijana Koprivica, pomoćnica direktora Sektora udruženja privrede Privredne komore Srbije Tanja Lindel i viša savetnica za društveno odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije Sanja Bunić.

Predstavili smo nove zahteve za kompanije u lancima dobavljača nemačkuh kompanija u pkviru društvenog dijaloga “Uloga kompanija u zaštiti i promociji ljudskih prava i socijalnoj inkluziji u Republici.