Business Round Table | Beograd

Beograd | 21. mart 2023.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), zajedno sa  Nemačkim Helpdesk-om za poslovanje i ljudska prava , a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizovala je 21. Marta u Beogradu Poslovni okrugli sto na temu „Društvena i ekološka održivost u lancima snabdevanja“.

Tom prilikom akcenat je stavljen na ulogu privatnog sektora u Srbiji u rešavanju pitanja održivosti u kontekstu globalnih lanaca snabdevanja. Učesnici su dobili pregled aktuelnih globalnih političkih i regulatornih razvoja u vezi sa dužnom pažnjom o ljudskim pravima i njenom implikacijom za proizvodnju dobara i usluga na evropsko tržište.

Od januara 2023. godine, oko 30 zemalja je prevelo UNGP u nacionalne akcione planove (NAP). Pored toga, sve više zemalja je usvojilo zakone u vezi sa dužnom pažnjom o ljudskim pravima (npr. Nemačka, Francuska ili Norveška), zabrane uvoza (SAD, Kanada) ili zahtevi za nefinansijsko izveštavanje(npr. Velika Britanija, Australija). Stoga, učesnici Poslovnog okruglog stola su pored pregleda političkog i pravnog razvoja na ovu temu, imali i priliku da razmene primere dobre prakse, kao i da uče jedni od drugih.

Ovom prilikom predstavili smo novu uslugu Privredne komore Srbije- Responsible Business Hub, servirsni centar gde će kompanije koje su deo nemačkih ili globalnih lanaca dobavljača, ili to planiraju da postanu, dobiti sve važne informacije o primeni novog Zakona o dju dilidžnsu u lancima snabdevanja .

Događaj je okupio srpske kompanije iz različitih sektora (npr. automobilske, mašinske, obnovljiva energija, tekstil, hemikalije, proizvodnja),  kompanije kupce sa ključnih izvoznih tržišta,  i stručnjake za društvenu i ekološku održivost: Međunarodne organizacije (npr. OEBS, MOR), Ambasada Nemačke u Srbiji, agencije za implementaciju (npr. GIZ, nemačka služba za pomoć za poslovanje i ljudska prava), kao i Nemačka privredna komora (AHK)/ Business Scout for Development.