Upravljanje ugljenikom – Prva grupa konsultanata se već povezala sa kompanijama

05. decembar 2023. | Beograd

Nakon organizovanja uspešne obuke za konsultante na temu Upravljanja ugljenikom, prva grupa polaznika se već povezala sa kompanijama. Petnaest srpskih malih i srednjih preduzeća nam se pridružilo u procesu dekarbonizacije i dobilo besplatnu priliku da procene svoje emisije gasova staklene baste.