Snažnija saradnja u oblasti zaštite i poboljšanja ljudskih prava u poslovnom sektoru

11. decembar 2023. | Beograd

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Privredna komora Srbije (PKS) potpisali su danas Sporazum o saradnji u cilju unapređenja znanja i veština u oblasti zaštite i poboljšanja ljudskih prava u poslovnom sektoru.

Sporazum su u okviru konferencije "Biznis i ljudska prava" potpisali ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov i direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS Mihailo Vesović.

Potpisivanjem ovog dokumenta omogućiće se unapređenje saradnje u oblasti promocije usluga PKS kao što je servisni centar Responsible Business Hub (RBH), zatim, podsticanje izrade i promocija kompanijskih etičkih kodeksa i antidiskriminacionih politika, rad na razvoju programa seminara, obuka i treninga za poslovni sektor u cilju unapređenja znanja u oblasti ljudskih prava i internih procedura u poslovnom sektoru a u skladu sa međunarodnim standardima.

Iako Srbija kao država još nije usvojila akcioni plan vezan za održivi razvoj i ispunjavanje globalnih ciljeva, privreda i Privredna komora Srbije kao njen predstavnik traže da se poštuju zakoni drugih zemalja, kao što je Nemačka ili direktive Evropske unije, objasnio je Vesović nakon potpisivanja sporazuma.

"Njihov zahtev jeste da svi dobavljači koji dolaze izvan zemalja EU, dakle i Srbija poštuju ljudska prava, prava dece, zatim ekološke principe. PKS je uz podršku nemačke agencije GIZ početkom godine osnovao odgovorni poslovni hab, Responsible Business Hub, kao mesto gde mi pomažemo kompanijama iz Srbije da popunjavaju i daju odgovarajuće izjave i da dostižu standarde koji su postavljeni u ovoj oblasti", rekao je on.

Današnji sporazum sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, istakao je Vesović, govori u prilog tome da postoji potreba biznisa za unapređenjem i poštovanjem ljudskih prava i svih normi koje su zacrtale Ujedinjene nacije. "Privredna komora će kroz razgovor sa Vladom Srbije i resornim ministarstvom biti ta koja će u ime poslovne zajednice da predlaže eventualna rešenja koja bi država donosila. Takođe ćemo pomagati kompanijama da ispune ciljeve koji se postavljaju pred njih a pre svega one koji se već postavljaju od strane dobavljača i uvoznika iz EU i Nemačke", rekao je on.

Sporazum o saradnji, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je potpisalo i sa Republičkom agencijom sa mirno rešavanje radnih sporova. Konferenciju o poslovanju i ljudskim pravim organizovali su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Organizacija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku PKS, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS - Misije u Srbiji, Beogradskog centra za ljudska prava.