Responsible Business Hub je proslavio prvu godišnjicu od osnivanja

23. april 2024. | Beograd

Responsible Business Hub Privredne komore Srbije (RBH PKS), proslavio je svoj prvi rođendan, I samo godinu dana od osnivanja, postao je pravi partner i podrška kompanijama koje su u deo međunarodnih lanaca snabdevanja.

Skup je otovrio Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dialog Republike Srbije, I tom prilikom izjavio je da je saradnja ministarstva i PKS pokazala zajedničku posvećenost ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava u sferi biznisa. Dodao da je I da RBH servis, predstavlja  odličan primer prakse i usluga koje se mogu pružiti biznis sektoru i kao takav jedinstven je u regionu. Iako je ovaj servis koncipiran prevashodno u kontekstu nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, to ne znači da se na tome treba zaustaviti.

„Iskustva i stečena znanja, kao i ona koja će se tek steći kroz ovaj servis od velikog su značaja i vrednosti, jer će omogućiti ne samo našem ministarstvu već i drugim donosiocima odluka i kreatorima politika da unaprede domaće norme i prakse kako bi najviši standardi u oblasti biznisa i ljudskih prava važili za sve subjekte u Srbiji“, naglasio je ministar Žigmanov.

Savetnica predsednika Privredne komore Srbije. Nevena Rakić, naglasila  je da je Responsible Business Hub znatno doprineo unapređenju kapaciteta srpskih kompanija u pogledu primene propisa koji se odnose na ljudska prava i životnu sredinu. Dodaje da u tome važnu ulogu ima mreža konsultanata, brojne edukacije privrednika, kao i snažno partnerstvo poslovne zajednice i institucija.

Prisutnima se obratio i Martin Klauke, šef operacija Delegacije EU u Srbiji, istakavši  važnost uloge privatnog sektora u primeni standarda i Zakona o dužnoj pažnji čija je primena ključna za odgovorno poslovanje. Ukazao je na podršku EU srpskim kompanijama, da kroz primene ovih propisa, unapređuju poslovanje, ali i najavio unapređenje evropskih direktiva.

Šef Odeljenja za rad i socijalna pitanja u Ambasadi SR Nemačke u Srbiji, gospodin Peer Krumney, podsetio je na podršku osnivanju prvog servisnog centra za održivo poslovanje i objasnio širi značaj Zakona o dužnoj pažnji, pratećih direktiva i standarda za smanjenje rizika u poslovanju i unapređenja zaštite i poštovanja ljudskih prava.

Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada (MOR) u Srbiji podsetio je da se svi ovi propisi nadovezuju na sprovođenje konvencija MOR i podrazumevaju nadzor nad poštovanjem ljudskih prava. Glavni cilj, po njegovim rečima, jeste da se u aktivnosti RBH uključi što više kompanija.

Tanja Lindel, pomoćnica direktora Sektora udruženja privrede PKS predstavila je dosadašnje aktivnosti RBH i planove za budući period koje će obuhvatiti širenje mreže  konsultanata i veliki broj edukacija na različite teme posvećene društveno odgovornom i održivom poslovanju.

Misija RBH jeste da poboljšamo sposobnost privatnog sektora da razume i da se pripremi za nove održive standarde iz Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i da unaprede konkurentnost, održivost i kapacitet na polju zaštite ljudkih prava i ekologije srpskih izvoznika, poručuje Lindel.

U okviru svečanosti dodeljeni su sertifikati konsultatima koji su prošli obuke u RBH, a održan je i panel posvećen izazovima i mogućnostima aktuelne i nove regulative u EU.