Radionica: Zelena hemija za cirkularnu ekonomiju i održivu budućnost

02. novembar 2023. | Beograd

U Beogradu je 2. Novembra održana radionica – Zelena hemija za cirkularnu ekonomiju i održivu budućnost, u okviru koje je Privredna komora Srbije predstavila Responsible Business Hub I Zakon o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja.

Događaj je organizovan uz podršku projekta “Globalni program za zelenu hemiju i inovacije” (Global

Greenchem Innovation and Network Programme – GGINP) koji ima za cilj da ojača zdravo upravljanje industrijskim hemikalijama i njihovim otpadom kroz bolju kontrolu, smanjenje i/ili eliminaciju otpada. Poseban akcenat se stavlja na promociju rešenja zelene hemije za POPs hemikalije i zamenu žive kroz izhgradnju kapaciteta i ivovacija, kao istvaranja globalne mreže zelene hemiije.

Radionica je započela uvodom u zelenu hemiju i regulatorne okvire sa naznakom na prilike i izazove.

Direktot Centra za čistiju proizvodnju TMF-a, dr Branko Dunjić je prisutne proveo kroz  projekat “Globalni program za zelenu hemiju i inovacije”, nakon koga je dr Jelena Milić, koordinatorka projekta, naglasila zašto je zelena hemija važan stub održivog razvoja.

Ispred Ministarstva zaštite životne sredine obratili su se Ivan Đuričković koji je predstavio Nacionalni regulatorni okvir za upravljanje POPs hemikalijama u RS i predstavio perflorovana jedinjenja koja su trenutno u status POPs kandidata za uključivanje na liste Stokholmske konvencije, i Sonja Rogalić, načelnica Odeljenja za hemikalije, koja je predstavila predlog dopune Aneksa XVII REACH Uredbe u vezi uključivanja šire grupe perforovanih jedinjenja na režim zabrana i ograničenja u EU.

U nastavku radionice prisutni su čuli više o standardima vezanim za zelenu hemiju I oblasti Sistema menadžmenta I rizicima kao I primerima dobre prakse zelene hemije .