Radionica za upravljanje ESG rizicima i usklađivanje sa zahtevima ESG regulativa – Tekstilna Industrija

18. oktobar 2023. | Beograd

Privredna komora Srbije je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pokrenula korisnički servis Responsible Business Hub RBH za sve domaće kompanije koje izvoze na nemačko tržište ili planiraju da to učine u budućnosti. Cilj ovog korisničkog servisa je da pruži podršku kompanijama u Srbiji da razumeju i na pravi način rade na implementaciji nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i na svim ostalim regulativama u polju zelene agende.

Domaće kompanije koje su u lancima snabdevanja nemačkih kupaca prema novom nemačkom zakonu koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, imaju obavezu dužne pažnje kroz sledeće aktivnosti:

  • Uspostavljanja sistema upravljanja rizikom
  • Odrešivanje interne nadležnosti u preduzeću
  • Sprovođenje redovnih analiza rizika
  • Davanje izjave o načelima
  • Uspostavljanje preventivnih mera u sferi sopstvenog poslovanja i prema direktnim dobavljačima
  • Preduzimanje korektivnih mera
  • Dokumentovanje i izveštavanje

U cilju promovisanja važnosti upravljanja i analize ricizima u svakoj kompaniji, organizovali smo konsultacione radionice za kompanije  iz nekoliko različitih delatnosti. Prisutne kompanije smo uveli u princime analize rizika, važnosti kvalitetnog upravljanja rizicima i značaj imenovanja odgovorne osobe unutar komanije.

Tokom radionica učesnici su imali priliku da primene naučene koncepte upravljanja rizicima kroz sprovođenje kratke analize izloženosti kompanije rizicima u domenu zaštite životne sredine i ljudskih prava  uz stručno nadgledanje Deloitte- ovih eksperata.

Kao rezultat radionica dobili smo pregled najvažnijih rizika za svaki od pet sektora i napravili plan daljih aktivnosti.

Druga u nizu radionica bila je sa kompanijama iz sektora tekstilne industrije koje su sa nama podelile koje rizike vide pred sobom u okviru svojih poslovnih aktivnosti i koji su to zahtevi koje pred njih stavljaju kupci in Evropske Unije. Problemi  koji su najveći izazov kompanijama iz tekstilne industrije su vezi sa zahtevima za sertifikaciju i troškovima tog procesa. Kompanije se susreću sa nedovoljnom radnom snagom i profesionalnim oboljenjima svojih radnika, izborom dobavljača i dostupnosti sirovina ,kao i kako na sve to utiču geopolitički problemi.