Radionica za upravljanje ESG rizicima i usklađivanje sa zahtevima ESG regulativa – Prehrambena Industrija

19. oktobar 2023. | Beograd

Privredna komora Srbije je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pokrenula korisnički servis Responsible Business Hub RBH za sve domaće kompanije koje izvoze na nemačko tržište ili planiraju da to učine u budućnosti. Cilj ovog korisničkog servisa je da pruži podršku kompanijama u Srbiji da razumeju i na pravi način rade na implementaciji nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i na svim ostalim regulativama u polju zelene agende.

Domaće kompanije koje su u lancima snabdevanja nemačkih kupaca prema novom nemačkom zakonu koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, imaju obavezu dužne pažnje kroz sledeće aktivnosti:

  • Uspostavljanja sistema upravljanja rizikom
  • Odrešivanje interne nadležnosti u preduzeću
  • Sprovođenje redovnih analiza rizika
  • Davanje izjave o načelima
  • Uspostavljanje preventivnih mera u sferi sopstvenog poslovanja i prema direktnim dobavljačima
  • Preduzimanje korektivnih mera
  • Dokumentovanje i izveštavanje

U cilju promovisanja važnosti upravljanja i analize ricizima u svakoj kompaniji, organizovali smo konsultacione radionice za kompanije  iz nekoliko različitih delatnosti. Prisutne kompanije smo uveli u princime analize rizika, važnosti kvalitetnog upravljanja rizicima i značaj imenovanja odgovorne osobe unutar komanije.

Tokom radionica učesnici su imali priliku da primene naučene koncepte upravljanja rizicima kroz sprovođenje kratke analize izloženosti kompanije rizicima u domenu zaštite životne sredine i ljudskih prava  uz stručno nadgledanje Deloitte- ovih eksperata.

Kao rezultat radionica dobili smo pregled najvažnijih rizika za svaki od pet sektora i napravili plan daljih aktivnosti.

Treća u nizu radionica bila je sa kompanijama iz sektora prehrambene industrije koje su sa nama prošle kroz pitanja u vezi očekivanja kupaca, zahteva potrošača, varljivih klimatskih uslova i svih ostalih rizika sa kojima se ovaj sektor susreće u okviru ESG analize rizika. Ono što kompanije iz prehrambene industije vide kao najveći izazov u okviru njihovog poslovanja su svakako klimatske prilike koje dovode do rasprostranjenja bolesti biljaka i zivotinja, nedostatak radne snage i izbor adekvatnih dobavljača.