Radionica za upravljanje ESG rizicima i usklađivanje sa zahtevima ESG regulativa – Industrija nameštaja

23. oktobar 2023. | Beograd

Privredna komora Srbije je uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pokrenula korisnički servis Responsible Business Hub RBH za sve domaće kompanije koje izvoze na nemačko tržište ili planiraju da to učine u budućnosti. Cilj ovog korisničkog servisa je da pruži podršku kompanijama u Srbiji da razumeju i na pravi način rade na implementaciji nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i na svim ostalim regulativama u polju zelene agende.

Domaće kompanije koje su u lancima snabdevanja nemačkih kupaca prema novom nemačkom zakonu koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, imaju obavezu dužne pažnje kroz sledeće aktivnosti:

  • Uspostavljanja sistema upravljanja rizikom
  • Odrešivanje interne nadležnosti u preduzeću
  • Sprovođenje redovnih analiza rizika
  • Davanje izjave o načelima
  • Uspostavljanje preventivnih mera u sferi sopstvenog poslovanja i prema direktnim dobavljačima
  • Preduzimanje korektivnih mera
  • Dokumentovanje i izveštavanje

U cilju promovisanja važnosti upravljanja i analize ricizima u svakoj kompaniji, organizovali smo konsultacione radionice za kompanije  iz nekoliko različitih delatnosti. Prisutne kompanije smo uveli u princime analize rizika, važnosti kvalitetnog upravljanja rizicima i značaj imenovanja odgovorne osobe unutar komanije.

Tokom radionica učesnici su imali priliku da primene naučene koncepte upravljanja rizicima kroz sprovođenje kratke analize izloženosti kompanije rizicima u domenu zaštite životne sredine i ljudskih prava  uz stručno nadgledanje Deloitte- ovih eksperata.

Kao rezultat radionica dobili smo pregled najvažnijih rizika za svaki od pet sektora i napravili plan daljih aktivnosti.

Poslednja u nizu konsultacionih radionica na temu upravljanja rizicima održana je sa predstavnicima kompanija iz industrije nameštaja. Prisutne su bile kompanije članice Grupacije proizvođača pločastog nameštaja, Udruženja za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira. Za neke je ovo bila potpuno nova oblast, neki su se susreli sa novim zahtevima kupaca , dok je za neke kompanije ovo samo bila provera da li su na pravom putu poslovanja.

Zaključak učesnika radionice je da je ovo aktuelna tema kojom će se baviti u narednom periodu , i da je ovakav koncept informisanja i edukacije izuzetno važan za domaće kompanij kako bise lakše pripremile za nove izazove i novi vid poslovanja sa kompanijama iz Evropske Unije.

Kao najvažniji rizici za ovu granu industrije izdvojili su se energetska sigurnost i dostupnost prirodnih resursa, nedostatak radne snage i usko specijalizovanih radnih profila za ovu granu industrije. Posebno je akcenat stavljen na nelojalnu konkurenciju i nedostatak dobavljača.