Promocija novog servisa PKS, Responsible Business Hub

Ponedeljak, 24. april 2023. | 9:30 časova | Sala 1 | Privredna komora Srbije | Resavska 13-15 | Beograd

Novi servis Privredne komore Srbije- Responsible Business Hub služiće kao servisni centar za informisanje i povezivanje domaćih kompanija po pitanju novih zahteva u lancima dobavljača, u delu zaštite ljudskih prava i prava radnika i ekološkog due dilidžensa.

Razvoj ovoj servisa podržava Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta “Inicijativa za globalnu solidarnost”.