Prezentacije novog nemačkog Zakona o due dilidžensu u lancima dobavljača

Tim Privredne komore Srbije iz novoformiranog servisnog centra Responsible Business Hub (RBH) će održati niz prezentacija na temu novog nemačkog Zakona o due dilidžesu u lancima snabdevanja kao i pregled aktivnosti novog servisnog centra.

U prezentaciji će učestvovati i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa inostranim i domaćim kompanijama na polju procene rizika poslovanja i njihovog uticaja na zaštitu ljudskih prava I ekologije, kao i na unapredjenju ovih procesa sa kompanijama.

Skup je namenjen svim kompanijama koje izvoze za tržište Nemačke, koje planiraju da pokrenu izvoz na isto tržište, kao I svim zainteresovanim za promene na polju ove regulative na nivou celokupnog evropskog tržišta.

Prezentacije će se održati u sledećim gradovima:

  • 16. maj 2023. godine u Kragujevcu, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Regionalne komore Kragujevac
  • 18. maj 2023. godine u Nišu, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Regionalne komore Niš
  • 29. maj 2023. godine u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Regionalne komore Novi Sad
  • 31. maj 2023. godine u Subotici, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Regionalne komore Subotica
  • 7. jun 2023. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Komore grada Beograda

Razvoj ovoj servisa podržava Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta “Inicijativa za globalnu solidarnost”.