Otvoren poziv za mala i srednja preduzeća u Srbiji za pilotiranje usluga upravljanja ugljenikom

22. novembar 2023. | Beograd

Responsible Business Hub sa zadovoljstvom nudi  priliku za deset srpskih malih i srednjih preduzeća (MSP)  da procene svoje emisije gasova staklene bašte (GHG) u radu sa obučenim konsultantima.

RBH trenutno uspostavlja bazu konsultanata za usluge upravljanja ugljenikom. U okviru obuke od strane međunarodnih eksperata, konsultanti će proceniti količinu  emisija gasova staklene bašte prijavljenih kompanija i strukturisati date podatke prema standardizovanom Protokolu o gasovima staklene bašte.

Implementacija ovih usluga upravljanja ugljenikom poslužiće kao pilot projekat za 10 obučenih srpskih konsultanata. Kako bi se obezbedio kvalitet usluge, tokom ovog procesa, konsultanti će dobiti smernice i podršku kompanije Adelphi, iskusnog pružaoca usluga upravljanja ugljenikom za vodeće nemačke kompanije.

Usluga proračuna emisija gasova staklene bašte je deo obuke konsultanata i stoga je besplatna za kompanije učesnice, samo putni troškovi  konsultanta za posete na lokaciji moraju biti pokriveni.

U prilogu je poziv sa svim detaljima prijave.

Prijavu je potrebno poslati najkasnije do 27.11.2023. godine.

Pridružite nam se u procesu dekarbonizacije!