Okupljanje delegacija i umrežavanje Responsible Business Hub-ova

17. – 21. septembra 2023. | Berlin

Prije skoro godinu dana počeli su sa radom prvi Responsible Business Hub-ovi i do sada postoje četiri aktivne organizacije domaćini koje nude usluge kompanijama u svojm zemljama u kontekstu dužne pažnje u lancima snabdevanja a tiču se  ljudskih prava i zaštite životne sredine (HREDD).

Cilj putovanja delegacije i umrežavanja bio je da razmenimo naša iskustva, naučimo jedni od drugih i napravimo prve korake ka podržavajućem i vidljivom umrežavanju udruženja i komora posvećenih promovisanju održivih lanaca snabdevanja.

Ovo je takođe bila prilika da obogatimo svoje znanje i umrežimo se sa nemačkim akterima uključenim u promociju HREDD-a kao što su nemačka ministarstva, inicijative, udruženja i kompanije.

Pored Privredne komore Srbije, delegaciju su činili predstavnici Udruženja proizvođača i izvoznika konfekcije Bangladeša (BGMEA), Udruženja proizvođača i izvoznika trikotaže Bangladeša (BKMEA), Evropske privredne komore u Kambodži, Tuniskog sindikata industrije, Trgovine i Rukotvorine (UTICA), Vijetnamske trgovinske i industrijske komore (VCCI) i predstavnici GIZ-a iz Bangladeša, Kambodže, Vijetnama, Meksika, Tunisa, Turske i Nemačke.

Poseta Berlinu dala nam je priliku da se umrežimo i razmenimo iskustva sa predstavnicima Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), Saveznog ministarstva za ekonomska pitanja i klimatske mere (BMVK), Saveznoe kancelarije za ekonomske poslove i kontrolu izvoza (BAFA), Savez nemačke industrije (BDI) i Nemačke industrijske i trgovinske komora (DIHK). Takođe smo čuli više o Due Diligence-u i mehanizmu za žalbe od kompanije Tchibo GmbH i Projekta Responsible Contracting Project (RCP).