Obuka za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji

02. oktobar 2023. | Beograd

Početkom ove godine Savezna Republika Nemačka započela je sprovođenje svog novousvojenog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, koji od nemačkih kompanija zahteva da vode računa o stanju radnih prava u preduzećima i kompanijama koje sa njima sarađuju u svojstvu dobavljača.

Međunarodna organizacija rada (ILO) je 2. oktobra u Beogradu organizovala jednodnevnu “Obuku za usklađivače poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji”  ( eng. compliance officers ), u okviru koje su učesnici imali priliku se upoznaju sa radom Responsible Business Hub-a, i da saznju šta se očekuje od domaćih kompanija zarad nastavka saradnje sa nemčkim kompanijama. Predstavljena im je  važnost internih žalbenih procedura i zašto je važno implementirati dobar mehanizam za interne žalbe u kompaniji I na koji način da ga kvalitetno sprovesti. Posebno je istaknuta važnost imenovanja pozicije Compliance Officer-a u okviru kompanije.

Sve potrebne informacije mozete saznati u Priručniku o žalbenim mehanizmima koji su pripremile kolege iz International Labour Organization.