Responsible Business Hub organizuje obuku za konsultante

Ponedeljak, 30. oktobar 2023. | Beograd

Responsible Business Hub (RBH) organizuje prvu u nizu obuka za konsultante, i ovom prilikom pozivamo sve koji nude konsalting iz oblasti zaštite ljudskih prava, prava i zaštite radnika, zaštite životne sredine, menadžmenta rizika, održivog poslovanja, upravljanja hemikalijama, da se prijave na Obuku za pružaoce usluga koju Responsible Business Hub besplatno nudi u saradnji sa konsultantskom kućom Ernst & Young d.o.o.