Konferencija „Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije“

15. novembar 2023. | Beograd

Platforma za opšte društveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ-a.

U Beogradu je 15. novembra održana treća po redu  godišnja konferencija na temu „Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije“. Predstavljena su ključna dostignuća dijaloga, izazovi sa kojima se Platforma suočavala, ali i načini za napredak daljek usklađivanja razvojnih politika Srbije sa ciljevima i principima održivog razvoja. Ovom prilikom predstavljen je i Monitoring izveštaj koji daje opsežnu analizu pripremljenosti Srbije za sprovođenje Agende 2030 i namenjen je državnim institucijama i stručnoj javnosti, kao vid pomoći u radu sa ovim međunarodnim dogovorom od izuzetne važnosti.

Responsible Business Hub je uzeo učešće na Panelu: Doprinos poslovnog sektora ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. U okviru panela su predstavljene tedencije i načini na koje poslovni sektor doprinosi Agendi 2030, saradnja sa civilnim sektorom i multisektorske inicijative.