BAFA Vodič

Nova publikacija nemačke Savezne kancelarije za ekonomske poslove i kontrolu izvoza